Drukuj

Art. 492 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 492.

§ 1. W razie pojednania stron postępowanie umarza się. Postanowienie o umorzeniu postępowania może wydać także referendarz sądowy.

§ 2. Jeżeli do pojednania doszło w wyniku mediacji, przepis art. 490 § 2 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...490 491 492 493 494 ...674‑682

Przejdź do artykułu