Drukuj

Art. 494 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 494.

§ 1. Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia pozostające w związku z oskarżeniem.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...492 493 494 495 496 ...674‑682

Przejdź do artykułu