Drukuj

Art. 495 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 495.

§ 1. W razie niedojścia do pojednania kieruje się sprawę na rozprawę główną, a w miarę możności wyznacza od razu jej termin, chyba że zachodzi potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu innego rozstrzygnięcia.

§ 2. Strony obecne na posiedzeniu powinny zgłosić wnioski dowodowe.

§ 3. (uchylony)

Artykuł 1 ...493 494 495 496 497 ...674‑682

Przejdź do artykułu