Drukuj

Art. 539 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 539.

Niedopuszczalna jest kasacja od orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłego w następstwie rozpoznania kasacji.

Artykuł 1 ...537 538 539 539a 539b ...674‑682

Przejdź do artykułu