Drukuj

Art. 539a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 539a.

§ 1. Od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania stronom przysługuje skarga do Sądu Najwyższego.

§ 2. Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części.

§ 3. Skarga może być wniesiona wyłącznie z powodu naruszenia art. 437 lub z powodu uchybień określonych w art. 439 § 1.

Artykuł 1 ...538 539 539a 539b 539c ...674‑682

Przejdź do artykułu