Drukuj

Art. 589h KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589h.

Wydane dowody zwraca się państwu wykonania postanowienia niezwłocznie po wykorzystaniu, jeżeli przy ich przekazaniu zastrzeżono zwrot lub gdy podlegają one zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, przebywającemu na terytorium tego państwa.

Artykuł 1 ...589f 589g 589h 589i 589j ...674‑682

Przejdź do artykułu