Drukuj

Art. 589i KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589i.

W razie uchylenia postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia właściwy sąd albo prokurator o jego treści niezwłocznie zawiadamia właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Artykuł 1 ...589g 589h 589i 589j 589k ...674‑682

Przejdź do artykułu