Drukuj

Art. 60a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 60a.

Oskarżycielowi prywatnemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela prywatnego można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu.

Artykuł 1 ...59 60 60a 61 62‑70 ...674‑682

Przejdź do artykułu