Drukuj

Art. 59 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 59.

§ 1. Pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

§ 2. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do toczącego się postępowania.

Artykuł 1 ...57 58 59 60 60a ...674‑682

Przejdź do artykułu