Drukuj

Art. 611uj KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611uj.

Koszty związane z wykonaniem orzeczenia, o którym mowa w art. 611ud § 1, ponosi Skarb Państwa.

Artykuł 1 ...611uh 611ui 611uj 611w 611wa ...674‑682

Przejdź do artykułu