Drukuj

Art. 611ui KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611ui.

O treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611ud § 1, oraz o istotnych orzeczeniach zapadłych w trakcie postępowania wykonawczego zawiadamia się niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia. Zawiadomienie to może być przekazane również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności przekazanych dokumentów.

Artykuł 1 ...611ug 611uh 611ui 611uj 611w ...674‑682

Przejdź do artykułu