Drukuj

Art. 627 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 627.

Od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego.

Artykuł 1 ...626 626a 627 628 629 ...674‑682

Przejdź do artykułu