Drukuj

Art. 628 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 628.

Od skazanego w sprawach z oskarżenia prywatnego sąd zasądza na rzecz:

1) oskarżyciela prywatnego poniesione przez niego koszty procesu;

2) Skarbu Państwa wydatki ustalone na podstawie art. 618, od których uiszczenia oskarżyciel został zwolniony lub w razie rozpoznania sprawy bez ich uiszczenia.

Artykuł 1 ...626a 627 628 629 630 ...674‑682

Przejdź do artykułu