Drukuj

Art. 629 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 629.

Przepisy art. 627 i 628 stosuje się odpowiednio w razie warunkowego umorzenia postępowania, a w sprawach z oskarżenia prywatnego – również w razie umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3.

Artykuł 1 ...627 628 629 630 631 ...674‑682

Przejdź do artykułu