Drukuj

Art. 630 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 630.

W sprawach z oskarżenia publicznego, jeżeli oskarżonego nie skazano za wszystkie zarzucane mu przestępstwa, wydatki związane z oskarżeniem w części uniewinniającej lub umarzającej postępowanie ponosi Skarb Państwa.

Artykuł 1 ...628 629 630 631 632 ...674‑682

Przejdź do artykułu