Drukuj

Art. 637a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 637a.

Do kosztów postępowania kasacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach postępowania odwoławczego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...636 637 637a 638 639 ...674‑682

Przejdź do artykułu