Drukuj

Art. 639 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 639.

Przepisy o kosztach procesu mają odpowiednie zastosowanie w sprawach o wznowienie postępowania. W razie oddalenia wniosku lub pozostawienia go bez rozpoznania, obowiązek pokrycia kosztów obciąża osobę, która złożyła wniosek.

Artykuł 1 ...637a 638 639 640 641 ...674‑682

Przejdź do artykułu