Drukuj

Art. 638 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 638.

Wydatki poniesione przez sąd, związane z rozpoznaniem kasacji wniesionej przez podmioty wymienione w art. 521 lub wznowieniem postępowania z urzędu, ponosi Skarb Państwa.

Artykuł 1 ...637 637a 638 639 640 ...674‑682

Przejdź do artykułu