Drukuj

Art. 15 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 15.

1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.

2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.
Artykuł 1 ...13 14 15 16 17 ...243

Przejdź do artykułu