Drukuj

Art. 3 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 3.

W razie stwierdzenia w toku postępowania istotnego uchybienia w czynnościach instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, sprzyjającego naruszeniom prawa, sąd, a w toku czynności wyjaśniających organ je prowadzący, zawiadamia o stwierdzonym uchybieniu tę instytucję bądź organ powołany do sprawowania nad nią nadzoru.
Artykuł 1 2 3 4 5 ...121

Przejdź do artykułu