Drukuj

Art. 2 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 2.

§ 1. Orzekanie następuje w postępowaniu:

  1. zwyczajnym;
     
  2. przyspieszonym;
     
  3. nakazowym.
     
§ 1a. Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo nakazowym.

§ 2. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego.
Artykuł 1 2 3 4 ...121

Przejdź do artykułu