Drukuj

Art. 106a KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 106a.

Sąd odwoławczy może, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód na rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości. Dowód można dopuścić również przed rozprawą.
Artykuł 1 ...105 106 106a 107 108 ...121

Przejdź do artykułu