Drukuj

Art. 108 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 108.

Zażalenie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia albo ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia, a gdy podlega ono doręczeniu, od daty doręczenia lub od daty dokonania zaskarżonej czynności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Artykuł 1 ...106a 107 108 109 110 ...121

Przejdź do artykułu