Drukuj

Art. 116a KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 116a.

Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz do wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 62a i 62b Kodeksu postępowania karnego.
Artykuł 1 ...115 116 116a 116b 116c ...121

Przejdź do artykułu