Drukuj

Art. 116 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 116.

Przy rozpoznawaniu roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie stosuje się odpowiednio przepisy art. 553, art. 556 § 4, art. 557 i art. 558 Kodeksu postępowania karnego.
Artykuł 1 ...114 115 116 116a 116b ...121

Przejdź do artykułu