Drukuj

Art. 120 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 120.

§ 1. Zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w przedmiocie kosztów wnosi się do organu nadrzędnego, a w przypadku:

  1. czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez straż gminną (miejską) – do prokuratora;
     
  2. czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez prokuratora – do prokuratora nadrzędnego.
     
§ 2. Jeżeli organ nadrzędny, prokurator albo prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
Artykuł 1 ...118 119 120 121

Przejdź do artykułu