Drukuj

Art. 13 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 13.

§ 1. Sąd rejonowy orzeka na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wojskowego sądu garnizonowego oraz do sądu orzekającego w sprawach, o którym mowa w art. 12 § 1 i 2.
Artykuł 1 ...11 12 13 14 15 ...121

Przejdź do artykułu