Drukuj

Art. 12 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 12.

§ 1. Spory o właściwość między sądami rejonowymi rozstrzyga sąd okręgowy, właściwy dla okręgu, w którym działa sąd, który pierwszy wszczął spór.

§ 2. Spory o właściwość między wojskowymi sądami garnizonowymi rozstrzyga wojskowy sąd okręgowy, nadrzędny nad sądem, który pierwszy wszczął spór.
Artykuł 1 ...10 11 12 13 14 ...121

Przejdź do artykułu