Drukuj

Art. 33 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 33.

Strony mogą uczestniczyć w posiedzeniu, jeżeli ustawa to przewiduje albo gdy prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
Artykuł 1 ...31 32 33 34 35 ...121

Przejdź do artykułu