Drukuj

Art. 34 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 34.

Podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.
Artykuł 1 ...32 33 34 35 36 ...121

Przejdź do artykułu