Drukuj

Art. 42 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 42.

§ 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 193201 Kodeksu postępowania karnego.

§ 2. W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego sąd lub prokurator działający na podstawie art. 56 § 1 powołuje biegłego psychiatrę. Przepis art. 202 § 5 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

§ 3. Do tłumacza i specjalistów stosuje się odpowiednio przepisy art. 204206 Kodeksu postępowania karnego.
Artykuł 1 ...40 41 42 43 44 ...121

Przejdź do artykułu