Drukuj

Art. 45 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 45.

§ 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:

  1. zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;
     
  2. nie można ustalić jej tożsamości.
     
§ 2. Art. 243 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
Artykuł 1 ...43 44 45 46 47 ...121

Przejdź do artykułu