Drukuj

Art. 75a KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 75a.

Za odczytanie wyjaśnień lub zeznań złożonych na rozprawie uznaje się odtworzenie wyjaśnień lub zeznań utrwalonych na rozprawie za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.
Artykuł 1 ...74 75 75a 76 77 ...121

Przejdź do artykułu