Drukuj

Art. 77 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 77.

Obwinionemu, świadkom i biegłym zarówno sąd, jak i strony zadają pytania bezpośrednio, chyba że sąd zarządzi inaczej. Sąd uchyla pytania nieistotne dla sprawy lub sugerujące treść odpowiedzi albo które z innych powodów uznaje za niestosowne.
Artykuł 1 ...75a 76 77 78 79 ...121

Przejdź do artykułu