Drukuj

Art. 80 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 80.

Rozprawę przerwaną lub odroczoną prowadzi się w dalszym ciągu, chociażby skład sądu uległ zmianie, chyba że sąd po wysłuchaniu stron obecnych postanowi inaczej.
Artykuł 1 ...78 79 80 81 82 ...121

Przejdź do artykułu