Drukuj

Art. 88 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 88.

Pokrzywdzony może korzystać przed sądem wojskowym z praw oskarżyciela posiłkowego jedynie w sytuacjach określonych w art. 26 § 3 i art. 27 § 2.
Artykuł 1 ...86a 87 88 89 90 ...121

Przejdź do artykułu