Drukuj

Art. 89 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 89.

W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Artykuł 1 ...87 88 89 90 91 ...121

Przejdź do artykułu