Drukuj

Art. 104 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 104.

Kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Artykuł 1 ...103 103a 104 105 106 ...166

Przejdź do artykułu