Drukuj

Art. 103 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 103.

Kto bez ważnej przyczyny uchyla się od nałożonego obowiązku świadczeń osobistych lub rzeczowych, mających na celu zwalczanie zagrożenia przerwania komunikacji na skutek zasp śnieżnych, powodzi lub usuwisk, albo wykonuje te świadczenia nienależycie,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
Artykuł 1 ...101 102 103 103a 104 ...166

Przejdź do artykułu