Drukuj

Art. 106 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 106.

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
Artykuł 1 ...104 105 106 107 108 ...166

Przejdź do artykułu