Drukuj

Art. 111 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 111.

§ 1. Kto nie dopełnia obowiązku zapewnienia należytego stanu sanitarnego, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości oraz używania przez pracowników wymaganego ubioru:

  1. w zakładzie produkującym lub wprowadzającym do obrotu środki spożywcze,
     
  2. w miejscu uzyskiwania mleka, podlega karze grzywny.
     
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie zachowuje należytej czystości w produkcji lub w obrocie środkami spożywczymi.
Artykuł 1 ...109 110 111 112 113 ...166

Przejdź do artykułu