Drukuj

Art. 130 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 130.

§ 1. Przepisów art. 119, art. 122 i art. 124 nie stosuje się:

  1. (uchylony)
     
  2. jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe.
     
§ 2. Przepisu art. 119 nie stosuje się, jeżeli sprawca popełnia kradzież z włamaniem.

§ 3. Przepisów art. 119 i 120 nie stosuje się, jeżeli sprawca używa gwałtu na osobie albo grozi jego natychmiastowym użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego mienia, a gdy chodzi o zabranie innej osobie mienia w celu przywłaszczenia, także wtedy, gdy sprawca doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

§ 4. (uchylony)
Artykuł 1 ...128 129 130 131 132 ...166

Przejdź do artykułu