Drukuj

Art. 128 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 128.

§ 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę hazardową albo użycza do niej środków lub pomieszczenia,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Pieniądze i inne przedmioty służące do gry podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
Artykuł 1 ...126 127 128 129 130 ...166

Przejdź do artykułu