Drukuj

Art. 129 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 129.

§ 1. Kto:

  1. wyrabia, posiada lub nabywa wytrychy, jeżeli nie trudni się zawodem, w którym są one potrzebne,
     
  2. dostarcza wytrychów osobie nietrudniącej się takim zawodem,
     
  3. wyrabia, posiada lub nabywa klucze do cudzego domu, mieszkania lub innego pomieszczenia albo schowania bez zezwolenia osoby uprawnionej lub organu administracji,
     
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrabia, posiada lub nabywa narzędzia przeznaczone do dokonywania kradzieży albo kto dostarcza takich narzędzi innym osobom.

§ 3. Wytrychy, klucze lub narzędzia podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
Artykuł 1 ...127 128 129 130 131 ...166

Przejdź do artykułu