Drukuj

Art. 139b KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 139b.

Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 i 2361), podlega karze grzywny.
Artykuł 1 ...139 139a 139b 140 141 ...166

Przejdź do artykułu