Drukuj

Art. 140 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 140.

Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. 
Artykuł 1 ...139a 139b 140 141 142 ...166

Przejdź do artykułu