Drukuj

Art. 141 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 141.

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...139b 140 141 142 143 ...166

Przejdź do artykułu