Drukuj

Art. 142 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 142.

Kto natarczywie, narzucając się lub w inny naruszający porządek publiczny sposób, proponuje innej osobie dokonanie z nią czynu nierządnego, mając na celu uzyskanie korzyści materialnej,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Artykuł 1 ...140 141 142 143 144 ...166

Przejdź do artykułu