Drukuj

Art. 152 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 152.

§ 1. Kto niszczy lub użytkuje kosodrzewinę znajdującą się na siedliskach naturalnych w górach lub na torfowiskach,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.
Artykuł 1 ...150 151 152 153 154 ...166

Przejdź do artykułu