Drukuj

Art. 153 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 153.

§ 1. Kto w nienależącym do niego lesie:

 1. wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza,
   
 2. zbiera mech lub ściółkę,
   
 3. zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,
   
 4. zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym,
   
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
Artykuł 1 ...151 152 153 154 155 ...166

Przejdź do artykułu